ต้องขออภัยถ้าเอ็นทรีนี้  เป็นการยุยงส่งเสริมให้เกิดความรุนแรง 

เพี่ยงแต่ต้องการให้  คนที่ยังไม่รู้  ไม่สน  ไม่เกี่ยว  ไม่เดือดร้อนทั้งหลาย  ได้ตื่นตัว

เพราะเราทุกคนมีสิทธ์มีเสียงเท่าเทียมกัน   อย่าปล่อยให้คนบางกลุ่ม  บางสี  มาทำให้บ้าน

เมืองวุ่นวาย  และเสื่อมเสีย   มากไปกว่านี้  ช่วยกันรู้เท่าทัน  อย่าหลงผิดตกเป็นเครื่องมือของ

ผู้ที่ไม่ประสงค์ดี   ชักนำไปในทางที่ผิดได้ั   

 

 

         ช่วยกันอ่าน ช่วยกันรู้ ช่วยกันส่ง ช่วยกันบอก

 

หน้าที่ของคนไทย ที่ยังมีคำว่ารักชาติ

 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักประเทศ

 

ในหัวใจ

 

 

 

ปล.  เห็นต่างได้   แสดงออกได้   เรียกร้องได้  แต่ต้อง  อยู่ในขอบเขต 

สิทธิ  ที่กฏได้ กำหนด  เพื่อความสงบ และ ประเทศจะได้พัฒนาไปใน

ทางที่ถูกที่ควร..... 

 

edit @ 14 Apr 2010 15:19:52 by be freezing ro_Om

edit @ 14 Apr 2010 15:20:41 by be freezing ro_Om

edit @ 14 Apr 2010 15:28:40 by be freezing ro_Om

edit @ 14 Apr 2010 18:50:30 by be freezing ro_Om

Comment

Comment:

Tweet

เห็นด้วยครับ แต่ปัจจุบันนี้...ดูเหมือนทุกคนจะให้ความสำคัญกับกฏหมู่มากกว่ากฏหมาย
ปล. เอนทรีนี้ไม่มีข้อความส่วนไหนที่ยุยงส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงเลยสักนิด เมื่อเทียบกับเอนทรีที่ผมเขียน ถ้าสะดวกก็ลองเข้าไปอ่านดูได้นะครับ ในเอนทรี "อัดอั้น" และ "เหลืออด" ตามลิงค์ไปได้เลยครับ

#1 By นิลปานัน on 2010-04-14 15:29